Bouwplan Klaver Koe: een megastal voor 753 melkkoeien en 50 kalveren

Hiermee zou de heer Klaver 1 van de grootste boeren van Nederland worden!

Via deze site proberen wij u meer inzicht te geven in de gang van zaken rondom het bouwplan van Klaver Koe voor een megastal in de gemeente Niedorp, nu inmiddels gemeente Hollands Kroon.
Wij hopen dit bouwplan van Klaver Koe en de werkwijze van de gemeente hiermee uit de doofpot te halen en kenbaar te maken aan een groter publiek.
Wij vinden dat de inwoners van de gemeente Hollands Kroon recht hebben op de waarheid en recht hebben op informatie over deze megastal.

Graag willen wij u uitnodigen om op onze website rond te kijken. Wij werken nog geregeld aan het complementeren van deze site.
Indien u vragen heeft, of aanvullende informatie, kunt u deze mailen naar info@koehoortindewei.nl.Binnenkort meer over:

John Klaver meldt bij hoorcommissie Hollands Kroon: Smallenbergvirus!


John Klaver meldt bij raadsvergadering Hollands Kroon: meneer Remkes is langsgeweest en vond het prachtig... !!!


Voorlopige Last onder dwangsom Klaver Koe i.v.m. het niet beweiden...


MEDEDELING:

DOORBRAAK !!!
Er stonden ter ondersteuning van de aanvraag voor de ontheffing van de provinciale verordening voor enkele dagen een KLEIN aantal koeien buiten.
Dit bleek een goede lobby richting de provincie.
Dit was speciaal voor bezoekers van de provincie Noord-Holland die op bezoek kwamen bij de heer Klaver.
Er werd meteen gedaan of dit bij Klaver regulier is.

HELAAS, de koeien staan nu dag en nacht weer allemaal op stal!

DOORBRAAK !!!
Gedeputeerde Talsma heeft het over biologisch boeren bij de firma Klaver !! En dat de koeien weidegang krijgen! Wij wachten in spanning af.... HELAAS, enkele dagen stonden een tiental koeien voor een paar uurtjes in de wei, maar sinds de camera's niet meer draaien bij de firma Klaver en er geen bezoek meer is van de provincie Noord-Holland staan er geen koeien buiten. Het was dus zeer tijdelijk, voor enkele dagen.

Zie in onderstaande link het filmpje van gedepudeerde Tjeerd Talsma:
2011-09-05 Provincie NH: Klaver Koe gaat biologisch volgens de heer Talsma...

De heer Talsma (PvdA) geeft bij ons aan dit plan goed te keuren omdat hij van de heer Klaver te horen heeft gekregen dat er biologisch geboerd gaat worden om de kazen van Klaver Kaas te kunnen voorzien van een etiquette van biologische kaas omdat dit beter verkoopt...2011-02-08 NHD: Klaver Koe wil naar 753 melkkoeien en 50 kalveren (pdf)

Door de grote aantallen bezoekers zullen we proberen zo spoedig mogelijk en met grote regelmaat nieuwe informatie over de gang van zaken op de site te plaatsen.
Denk daarbij vooral aan verschillende stukken die nog ontbreken aan dit dossier.

Wij willen benadrukken dat wij voor gelijkheid en eerlijkheid zijn. Wij zijn nadrukkelijk voor de eerlijke boeren die dreigen te verdwijnen door dit soort megastallen.

Onder ander toegevoegd bij de [Milieudienst] [Raad van State] de volgende aanvraag milieu revisievergunning:
2010-09-30 Aanvraag milieu revisievergunning megastal Klaver Koe (pdf)

Verder kunt u lezen bij [Klaver][Bouwplan Klaver Koe]:
2010 Onderbouwing, nut en noodzaak voor aanvraag megastal Klaver Koe (pdf)


VOLDOET AL SINDS de zomer van 2008 NIET AAN DE AMMONIAK-EMISSIEWET!
Wie garandeerd nu de gezondheid van de omwonenden?

Het college van de gemeente Niedorp laat dit volledig op zijn beloop en voert een gedoogbeleid!

Een bouwblok van 4,5 hectare is nu reeds grotendeels in gebruik!

De gemeente Niedorp heeft dit getal van 4,5 lang weten te verzwijgen; men zei niet te weten hoe groot dit plan werd...

Het plan voor de megastal is initieel voor een deel illegaal gebouwd en achteraf probeert Klaver Koe de benodigde vergunningen te verkrijgen!

De gemeente Niedorp ziet voor alle illegale activiteiten op korte termijn mogelijkheden tot legalisatie...

Een overkapping t.b.v. 144 stuks rundvee geplaatst zonder bouwvergunning (september 2008 gereed)

In deze primitieve stal staan nu al ruim 2 jaar alleen maar melkkoeien zonder de benodigde milieuvergunning.

Vier sleufsilo's (2008) en een mestzak (november 2009) geplaatst zonder bouwvergunning midden in het landschap

Er wordt (illegaal) gebouwd met medeweten van de gemeente Niedorp.

Koeien zonder enkele vorm van weidegang terwijl op de site van Klaver Kaas wordt gesproken over een eerlijk product...

De consument van vandaag vraagt toch echt om diervriendelijke producten.


Hierboven ziet u de 1e aanleg van de toen illegaal gebouwde overkapping (zomer 2008). Er wordt gesproken over een comfortstal. Deze is in 2008 aangelegd naar de normen van 30 jaar terug.


De sleufsilo (betonnen bakken voor de opslag van voer) die u op de foto kunt zien aan de rechterkant achter de koeien is in september 2008 ook in gebruik genomen als overkapping voor de koeien.
Betonnen sleufsilo als stal welke wordt gepresenteerd als 'moderne stal met koecomfort'.

Het bedrijf van Klaver Koe in 2005 (foto Google Maps 2005):


Een melkkoe in de wei zult u bij Klaver Koe hedendaags niet meer aantreffen, de melkkoeien blijven daar altijd binnen.