Tweede Kamerlid Janneke Snijder (VVD) op bezoek bij Klaver Koe

2010-01-29
Op vrijdag 29 januari 2010 bracht mevr. Janneke Snijder, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, een bezoek aan Klaver Koe. Daar is gesproken over de haken en ogen van schaalvergroting in landelijk gebied. Volgens het principe van hoor en wederhoor zou het netjes zijn geweest als ze ook met omwonenden had gesproken.Zal het bedrijf van Klaver Koe tot de traditionele familiebedrijven behoren?

Siem-Jan Schenk (voorzitter LTO Noord en raadslid VVD gemeente Niedorp) Jan Swaag (fractievoorzitter VVD gemeente Niedorp) Op de foto is te zien dat de heren Swaag (tweede van links) en Schenk (vierde van links) aanwezig waren. Beide heren zijn raadslid van de gemeente Niedorp voor de VVD. De heer Schenk is tevens werkzaam voor de LTO en vertegenwoordigd hier dus meerdere partijen. De LTO is er alles aan gelegen om het bouwplan voor deze megastal te doen laten slagen. De heren Schenk, Swaag en wethouder ruimtelijke ordening de heer Bijlstra (VVD) strijden voor dit plan binnen het gemeentehuis van Niedorp.

Jan Pieter Smit (LTO Noord Advies) De heer Klaver heeft de heer Smit (LTO) ingeschakeld om zijn plan voor hem tot een goed einde te brengen.

De heer Klaver heeft ervoor gekozen om 144 melkkoeien te plaatsen in omgebouwde sleufsilo's, simpele betonnen bakken, terwijl hij wist dat hij daarvoor niet de benodigde vergunningen had.
Wij hopen dat deze zeer goedkope en primitieve variant van een overkapping niet de stal voor de toekomst wordt. Deze stal past totaal niet bij het beeld van de moderne diervriendelijk stal met hedendaagse technieken.

Volgens de heer Klaver moet de mest in deze open stal s'nachts worden weggeschoven (overdag kan niet volgens de heer Klaver). Door deze nachtelijke werkzaamheden wordt vanaf 3 uur s'nachts zeer veel geluidshinder ondervonden door omwonenden.

Bij dit bedrijf, waar, zoals op de foto is te zien, met bewondering wordt gekeken naar de illegale overkapping t.b.v. 144 stuks rundvee, gebeurd helaas veel niet volgens de regels van vergunningen en (milieu-) wetten. Bij alles word achteraf geprobeerd de zaken op orde te krijgen. Alleen omdat omwonenden de diverse instanties hierop wijzen wordt er schoorvoetend aandacht aan besteed. Ondanks dit feit wordt het bouwplan voor deze megastal door de VVD als een zorgvuldig voorbereid bouwplan bestempeld (zie structuurvisie).

U kunt hier tevens zien hoe een modern koeienverblijf er anno 2010 uitziet bij de firma Klaver Koe, sleufsilo's omgebouwd tot koeienverblijf. Dit is het resultaat van bouwen zonder dat het een cent mag kosten. Schaalvergroting in combinatie met lowbudget bouwen is een combinatie waar juist voor werd gewaarschuwd op de informatie avond over schaalvergroting bij de gemeente Niedorp.

Gelukkig zijn er ook agrariers die zich verre van de werkwijze van Klaver Koe houden! Boeren die wel het belang van het welzijn van hun dieren inzien door ze de vrijheid in de wei te geven. Wij zouden graag willen dat de gemeente Niedorp dit soort bedrijven zou steunen.