Gesprek met de heer Beers over onze geluidsoverlast

Dit werd echter een avondje propaganda voor een megastal...


JP Beers (toenmalig wethouder Ruimtelijke Ordening namens de VVD in de gemeente Niedorp) 2008-11-24

De tot stand koming van dit gesprek had een hele vreemde voorgeschiedenis. Volgens de heer Beers moesten de aanwezigen zich aanmelden bij mevrouw Brugman. Ex-wethouder Beers heeft ons voorgehouden dat er niet teveel mensen mochten komen want daarop was zijn kantoor niet op berekend. We mochten van de heer Beers geen andere mensen of partijen uitnodigen. Bij aankomst bleken we in de grote aula te zitten waarbij een flinke delegatie van de zijde van Klaver Koe aanwezig was.

Eigenlijk zouden we, als buren (slechts enkele buren zijn van deze avond op de hoogte gesteld), alleen met de heer Beers een gesprek hebben over onze geluidsoverlast om deze problemen op korte termijn te kunnen oplossen.
Tot onze grote verbazing werden vervolgens ''welkom'' geheten door een grote delegatie familie en vrienden van de heer Klaver.
Zo begon de avond met pure propaganda voor de megastal van Klaver Koe via o.a. een presentie van Sam Broers van de firma Hendrix Utd. Dit bedrijf is de voerleverancier van Klaver Koe en de heer Broers was de projectleider van het bouwplan van de megastal (de heer Broers is voor deze rol als projectleider inmiddels vervangen door de heer Smit van het LTO).

Deze afspraak vind plaats enkele dagen voor het verstrijken van de termijn voor het indienen van zienswijzen op het bouwplan voor de megastal. Daarom was het niet verwonderlijk dat de heer Klaver zijn excuses aanbood voor de gemaakte geluidsoverlast (tot grote verbazing en verwondering van ex-wethouder Beers, een knap stukje amateur toneel). John Klaver zou er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen!
En uiteraard mochten we zienswijzen indienen, we woonden (verleden tijd) tenslotte in een democratie. Het indienen van zienswijzen (bezwaren) en verzoeken tot handhaving voor o.a. geluidsoverlast en illegale bouw dienen mevrouw Brugman en de heer Kok tot op de dag van vandaag nog te moeten bezuren.
Als gevolg hiervan heeft de heer Klaver zijn werkzaamheden verplaatst naar een steeds vroeger tijdstip. De werknemers (o.a. polen) van de heer Klaver zijn om 3 uur in de nacht al gestart met hun werkzaamheden.

Van de op deze avond gemaakte afspraken is geen terugkoppeling meer geweest. Duidelijk is dat je als omwonenden niet echt serieus word genomen door de gemeente Niedorp.
Van deze bijeenkomst werden notulen gemaakt door de heer Vlaar (ex-ambtenaar van de gemeente Niedorp). Hiervoor dienden we allen onze email adressen achter te laten. Na diverse telefoontjes en emailtjes richting de heren Beers en Vlaar kregen we echter geen notulen. Vervolgens hebben we dit verslag via een WOB-verzoek mogen verkrijgen...


In plaats van notulen is het een (eenzijdig) verslag geworden, hier geld het principe van wie schrijft die blijft.
Een voorbeeld hiervan:
Op de vraag van mevrouw Brugman hoeveel melkoeien hij houdt antwoorde de heer Klaver: 250.
In het verslag staat echter dat hij 200 melkkoeien houd, ... zoals ook in zijn vergunning staat.
De gemeente houd de firma Klaver aan alle kanten het hand boven het hoofd. Als andere boeren binnen de gemeente Niedorp dezelfde behandeling zouden krijgen zou dit nog enigsinds acceptabel zijn...


Ex-wethouder Ruimtelijke Ordening de heer Beers (VVD) in 2009: