Kennismaking met voormalig wethouder Beers op zijn kantoor

Ambtenaar Jellema was er ook bij totdat hij weg moest om zijn bus te halen...


Jan Piet Beers (toenmalig wethouder Ruimtelijke Ordening namens de VVD in de gemeente Niedorp) 2008-10-21

Op verzoek van ons, familie Brugman-Kok en onze naaste buren, de familie Box, hebben we om een afspraak gevraagd met de voormalig wethouder de heer Beers (VVD). De reden hiervoor is de hinder die we gezamelijk ondervinden van het bedrijf Klaver Koe na het in gebruik nemen van o.a. de illegaal aangelegde overkapping t.b.v. 144 stuks rundvee.
De afspraak is op het kantoor van de heer Beers, de heer Jellema is ook aanwezig.
De heer Beers meldt aan het begin van het gesprek dat hij van deze ontmoeting een gesprekverslag zal maken en die zullen wij dan ook krijgen.
Tijdens het gesprek geven we aan dat we voor de korte termijn oplossingen willen hebben voor de hinder die wij ondervinden afkomstig van het bedrijf van Klaver Koe; geluids- en lichtoverlast.
Wij vragen aan de heer Beers of er gehandhaafd wordt, dan kan het gebruiken van deze illegale bouw worden stopgezet.
De heer Beers geeft fluisterend (mompelend) aan dat de gemeente al bezig is met handhaven.
Tijdens deze ontmoeting geeft de heer Beers steeds aan niets van dit plan af te weten, hij moet zich nog inlezen...
Vragen richting de heer Jellema leveren ook geen informatie op, die weet ook van niets...

Als vervolg op dit gesprek het volgende:
- we vertrouwen het antwoord van de heer Beers niet en dienen alsnog een verzoek tot handhaving in (handhaven volgens milieuvergunning en handhaven i.v.m. de illegale bouw).
- na telefonisch en vervolgens via veel e-mailcontact hebben we geprobeerd het verslag van deze afspraak te krijgen. Dit lukte ons niet en er is veel tijd overheen gegaan. Vervolgens hebben we geprobeerd via een WOB verzoek de ons toegezegde informatie te kunnen ontvangen. Ook dat lukte niet. Onze tweede WOB verzoek gaf weer geen verslag of teken van leven m.b.t. dit gespreksverslag. Pas na de derde poging om via een WOB-verzoek dit verlag te kunnen krijgen is ons gemeld dat dit verslag nooit is gemaakt...
- via de WOB verzoeken is ons duidelijk geworden dat er door de gemeente nooit is gehandhaafd bij de firma Klaver Koe...
- er wordt in de gemeente Niedorp medewerking verleend aan het bouwen van een megastal en de wethouder zegt ons doodleuk het dossier niet inhoudelijk te kennen.
- de heer Beers stapt op als wethouder op 23 maart 2009, hij heeft teveel "hoofdpijndossiers". Tevens laat de heer Beers in het Noordhollands Dagblad optekenen; "Ik zeg; ga aan de gang. Bij bezwaren kan men daarvoor de geeigende weg bewandelen."

Ex-wethouder Ruimtelijke Ordening de heer Beers (VVD) in 2009:

2005-09-30 Beers mag blijven (Schagen FM)
2010-05-12 Vervolg carriere van de heer Beers (Niedorp word niet genoemd...)