Gesprek met wethouder Bijlstra

De heer Vlaar, voormalig hoofd grondzaken van de gemeente Niedorp, was ook aanwezig.Enno Bijlstra (wethouder Ruimtelijke Ordening en Milieu namens de VVD in de gemeente Niedorp) 2009-9-25

Kennismakingsgesprek met de heer Bijlstra n.a.v. een brief die we naar het gemeentehuis hadden gestuurd.
Locatie: (kantoor Bijlstra).
Aanwezigen: de heren Bijlstra en Vlaar (gemeente), mevr. Brugman en de heer Kok (omwonenden) en mr. Brugman (advocaat)

De heer Bijlstra start het gesprek met een inleiding hoe hij tot wethouder is geinstalleerd.
Hij geeft aan dat hij slechts 'pas' wethouder is en daardoor nog niet veel tijd heeft kunnen besteden aan dit bouwplan.
Als wij opmerken waarom hij dan wel al naar Friesland is geweest met gedeputeerde mevrouw Driessen reageert hij geiriteerd. Als we vervolgens vragen waarom, als hij dan volgens zegge 'pas' met dit plan bezig is, hij dan wel kan zeggen in een memo dat het bouwplan van de reeds illegaal gebouwde overkapping en de andere illegaal gebouwde bedrijfsonderdelen (allen reeds illegaal gebouwd), niet behoord tot het bouwplan van de megastal, antwoord de heer Bijlstra geirireerd; "Staat mijn handtekening eronder?".
Wij bevestigen dat zijn handtekening er inderdaad onder staat, waarna de heer Bijlstra het gesprek over een ander boeg gooit, hij wil het daar niet over hebben (waarom zitten we daar dan denken wij vervolgens).
Als we hem vervolgens vragen waarom hij in de krant laat optekenen dat de vergunningen al zijn verleend antwoordt de heer Bijlstra op dezelfde wijze; "Staat mijn handtekening eronder?".

De heer Bijlstra geeft aan dat hij de brief, die we via onze advocaat naar de gemeente hebben gestuurd, niet sympathiek vond. In deze brief verzoeken mevr. Brugman en de heer Kok (via hun advocaat) om o.a. te antwoorden op een zienswijze van bijna een jaar terug. Tevens willen zij antwoorden op 3 hoorzittingen van op dat moment een half jaar terug en om gemaakte afspraken van een jaar terug. De heer Bijlstra wil ons doen geloven dat dit een normale gang van zaken is dat er zoveel tijd overheen gaat.
(webredactie: De standaard wettelijke termijn van 6 weken is op de gemeente Niedorp blijkbaar niet van toepassing)

De heer Bijlstra geeft aan dat we problemen bij hem dienen aan te geven, pas dan kan hij er wat aan doen.
(webredactie: blijkbaar dienen alle problemen weer opnieuw bij de gemeente kenbaar te worden gemaakt en heeft wethouder Bijlstra het werk van de ex-wethouder Beers niet overgenemen...)

Als we vervolgens aangeven dat de heer Klaver sinds september 2008 niet voldoet aan de ammoniak-emissiewet reageert de heer Bijlstra hier niet op en gooit het gesprek weer over een andere boeg (webredactie: het was dus niet gemeend wat hij zei over het aanbrengen van problemen).

Even later geeft de heer Vlaar aan dat hij contact gaat opnemen met de Milieudienst. Hij gaat de milieudienst verzoeken om ook aan ons het verslag over 'een geluidsmeting', waar zelfs wijkagent Brussaard het over heeft, ook aan ons toegestuurd kan worden (dit had de heer Brussaard ook al gezegt, we hebben dit verslag tot op de dag van vandaag nooit mogen ontvangen).
Hierbij hebben we bij de heer Vlaar meteen weer aangegeven dat als hij dan toch contact heeft met de milieudienst of hij dan ook meteen de overtreding van de ammoniake-mmissiewet kan aankaarten. De heer Vlaar was hier duidelijk in, dat ging hij niet doen.

De heer Bijlstra geeft aan dat hij er als wethouder niet alleen is voor de heer Klaver, maar hij is er ook voor ons zegt hij. Deze uitspraak vonden wij zo bijzonder gedurende dit gesprek dat we deze uitspraak ook expliciet hebben genoteerd.

De heer Vlaar was ook gespreksnotities aan het maken. Als we dan een opmerking maakte in de trend van dat we geen industrieterrein aan de Langereis willen hebben werd dit netjes door de heer Vlaar genoteerd. Als het over overtreding van de wet ammoniak-emissie ging bleef het papier onaangeraakt...

Wethouder Bijlstra gaf aan het einde van dit gesprek nog aan dat hij de omwonenden op de hoogte zou houden van de ontwikkelingen...
Tot op de dag van vandaag hebben mevr. Brugman en de heer Kok niets meer van deze man vernomen anders dan via de media.


We zitten inmiddels in 2013, 3 en een half jaar na dato, wellicht komt de heer Bijlstra binnenkort met informatie...