Zienswijzen op bouwplan voor een megastal


November 2008

Zienswijzen ingediend op het het bouwplan Klaver Koe van een megastal voor 753 melkkoeien, 50 kalveren en een stier, gelegen op een bouwblok van 4,5 hectare.

Over het verloop van deze zienswijze is ruim een jaar geen communicatie geweest vanaf gemeente Niedorp richting de indieners.
Op 17 februari 2010, enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, wordt het plan waarvoor een verkeerde procedure was gestart, alsnog ingetrokken.
Wij mogen dit vervolgens een maand later horen (het leek de heer Van der Ros van de gemeente Niedorp goed om ons te informeren inzake deze ontwikkeling):

2010-03-08 Ingetrokken bouwaanvraag ligboxenstal 2008-02-06, de megastal, later nieuwe aanvraag (pdf)