Overkapping t.b.v. 144 stuks rundvee, moderne stal met koecomfort?

Deze overkapping is reeds in 2008 gebouwd met medeweten van de gemeente Niedorp.

2008

Een ambtenaar van de gemeente Niedorp (VROM) geeft ons aan dat er illegaal gebouwd wordt, de heer Beers mompelt dat de gemeente al handhaafd... we hoeven volgens hem geen verzoek tot handhaving in te dienen...

Reeds illegaal gebouwde overkapping in wording in de zomer van 2008:


Reeds illegaal gebouwde overkapping in wording in de zomer van 2008, de sleufsilo op de achtergrond is in september 2008 ook in gebruik genomen als overkapping.
De betonnen sleufsilo als 'moderne stal met koecomfort'.

Volgens de heer Klaver moet er in de nacht mest geschoven worden, een jaar terug was dit nog niet het geval maar nu moet het!
Het is nu standaard onderdeel van zijn bedrijfsvoering en volgens de milieudienst heeft de heer Klaver geen mogelijkheden om zijn bedrijfsvoering aan te passen.
De heer Klaver voldoet met deze 'moderne stal met koecomfort' sinds septermber 2008 niet aan de ammoniak-emissie eisen. Daar hebben de milieudienst en de gemeente Niedorp geen actie op ondernomen, alle gevaren voor de volksgezondheid van dien.