Milieudienst schrijft Proces Verbaal uit voor Klaver Koe

Om 10 voor 5 in de morgen belt de handhaver van de milieudienst ons met deze mededeling.

2010-11-26 Proces Verbaal Klaver Koe

Vanaf het moment dat bij Klaver Koe op 12 november 2010 shovel nummer 2 was aangeschaft starte voor ons weer een periode van hardnekkige geluidsoverlast. Er waren reeds diverse geluidsmetingen door de miliuedienst uitgevoerd met voor de heer Klaver positieve uitslag dus men kon weer 'los'.
Diverse malen hebben we weer melding gedaan bij de politie. We zouden zelfs teruggebeld worden door de groepschef Wieringermeer, de heer Koomen (6-12-2010), helaas tot op de dag van vandaag niets meer van vernomen.

Zelfs andere buren gingen bellen.
Vervolgens hebben we op 25-11-2010 telefonisch contact gezocht met de handhaver van de milieudienst.
Hij nam de melding over het geluidsoverlast dit keer ernstig op en zou de volgende dag om half 5 paraat staan om te luisteren. Wij waren ook wakker om half 5, de motor van de trekker was gestart. Nog voor 5 over half 5 zagen we de auto van de handhaver van de milieudienst al bij Klaver Koe op het terrein staan.Daarna werd de shovel gestart en vrijwel meteen weer uitgezet.
Vervolgens werden we om ongeveer 10 voor 5 gebeld door de handhaver. Hij gaf aan dat hij zojuist een Proces Verbaal had uitgeschreven...
Er is die morgen verder geen activiteit meer geweest van trekker en shovel voor 7 uur.

Vervolgens hoorden we weer dagenlang niets namens de milieudienst. Ondertussen contact gehad met de heer Koomen die ook aangaf dat als er een PV is uitgeschreven dat je daar best bovenop mag zitten. Weer contract opgenomen via de mail met de handhaver van de milieudienst en toen kwam het hoge woord er weer uit:

In overleg met het openbaar ministerie is er besloten om het verbaal niet op te maken.
De reden hiervoor is de onjuiste formulering van de geluidsvoorschriften omdat deze bij het maximale geluidsniveau aangeeft dat er op basis van het langtijdgemiddelde gemeten of gerekend zou moeten worden. Op deze basis is er vervolgens in deze situatie géén overschrijding.
Ook gaf men aan dat er vanuit de milieuvergunning een rechtsongelijkheid is ontstaan naar soortgelijke bedrijven die onder het besluit landbouw vallen. Laatstgenoemde bedrijven mogen in dezelfde periode 60 dB(A) veroorzaken terwijl zij vaak kleiner in omvang zijn.
Kortom dit is niet het nieuws wat u wilt horen, maar dit is helaas niet anders.
Aldus de handhaver van de milieudienst.


Zo wordt deze morgen vervolgens geformuleerd door de gemeente Niedorp (uitspraak Verzoek tot handhaving Milieudienst):

2002 Geluidsdvoorschriften uit de milieuvergunning Klaver Koe 2002 (pdf)


Op 12-11-2010 heeft de firma Klaver Koe een andere kniklader gekocht.
Ondanks dat het om precies hetzelfde type shovel gaat schrijft de milieudienst in zijn stukken dat de oude schovel nu is vervangen door een ''geluidsarme''...