Raad van State in Den Haag

Behandeling ''Verzoek tot handhaving'' en ''uitbreiding van de milieuvergunning''.

2010-07-02 Den Haag

Hierbij aanwezig waren:
- Staatsraad bestaande uit een rechter en 2 assistenten
- De heren Reus en Struiken-Boudier namens de milieudienst
- De heer Smaling, mevrouw Brugman en de heer Kok
De heer Reus vervangt de heer Allard in deze zaak en neemt het verder van hem over.

Afwezig:
- De heer J. Klaver.

Kort verslag van de zitting:
1) Verzoek tot handhaving
De heer Smaling houdt zijn pliedooi.
Vervolgens de heer Reus.
Gevolgd door enige vragen van de rechter.
2) Uitbreiding van de milieuvergunning
De heer Smaling houdt zijn pliedooi.
Vervolgens de heer Struiken-Boudier.
Gevolgd door enige vragen van de rechter.

De rechter geeft aan dat er een uitspraak volgt binnen 6 weken en dat dit 12 weken zal worden indien dit niet haalbaar is i.v.m. vakantie.
Grote afwezige tijdens de zitting op 2 juli 2010 was de heer Klaver. Meer details over wat hier zoal is gezegt tijdens de zitting zal later volgen.

2010 Uitspraak van de Raad van State:

2010-11-03 Uitspraak Raad van State inzake niet handhaven milieudienst (pdf)
2010-11-10 NHD: Nieuw besluit Klaver Koe nodig. Niedorp moet zijn huiswerk opnieuw doen (pdf)

De milieudienst Kop van Noord-Holland (gemeente Niedorp) heeft naar aanleiding van de vernietigende uitspraak van de Raad van State een nieuwe beslissing genomen.
Deze is mede gebaseerd op de volgende aanvraag milieu revisievergunning:

2010-09-30 Aanvraag milieu revisievergunning megastal Klaver Koe (pdf)