De structuurvisie 2040 in relatie tot het bouwplan van Klaver Koe


Welke regels en voorwaarden van de nieuwe structuurvisie raken dit bouwplan van Klaver Koe?
Er is bepaald dat intensieve veehouderij alleen in de wieringermeer is toegestaan.
Tevens dient het bedrijf grondgebonden te zijn wil het tot schaalvergroting overgaan.

Op de weblog van mevrouw Driesen staat het volgende:

Klaver Koe
In de eerste week van september kon ik tussen de bedrijven door toch ook nog even wat tijd vrijmaken voor een bezoek aan Klaver Koe.
Dit is een bedrijf dat graag intensieve veehouderij zou willen beginnen in Noord-Holland.
Ik wilde vanuit de eerste hand zien wat dat nu precies in zou houden voor onze provincie.
In de structuurvisie staat dat intensieve veehouderij geconcentreerd zou moeten worden in een gebied in de Wieringermeer.
Daarmee beschermen we juist de rest van de provincie voor deze vorm van veehouderij. Het is juridisch immers niet tegen te houden.

2009-09-01 Weblog Laila Driessen (bezoek Klaver Koe: "een bedrijf dat graag intensieve veehouderij zou willen beginnen")