Uitspraken rond het bouwplan van Klaver Koe


Wat er zoal wordt gezegd en beweerd:

"Nee"
2007-06-19 Antwoord van Geert Klaver op de vraag of er hier in de buurt nog gebouwd gaat worden.
Bij de aankoop van onze woning aan de Winkelerweg stonden we met de heer Geert Klaver (verkopend makelaar) en onze bouwkundig adviseur te kijken over de toen nog uitgestrekte landerijen en de ,toen nog, historische Langereis. De vraag of er hier in de buurt nog gebouwd gaat worden is gesteld aan de makelaar, de zoon van Cor Klaver (broer van John Klaver), toen nog eigenaar van Klaver Makelaardij.

"Ik heb een nieuwe shovel aangeschaft."
2009-02-24 Antwoord van John Klaver op een vraag van de hoorcommisie Bezwaar en Beroep.

"Nee, ik heb geen nieuwe shovel aangeschaft, want dat was niet nodig volgens mijn adviseur. Hij heeft het allemaal nagerekend."
2009-02-24 Antwoord van John Klaver, 15 minuten na bovenstaande uitspraak, na de letterlijke vraag van een lid van de hoorcommisie Bezwaar en Beroep, of hij nu echt een andere shovel heeft aangeschaft. De griffier M. Louwe heeft dit helaas niet in zijn verslag opgenomen, terwijl de geluidsoverlast van deze shovel juist het lijdend voorwerp was van deze hoorzitting.

"Ik zeg; ga aan de gang. Bij bezwaren kan men daarvoor de geeigende weg bewandelen."
2009-03-24 Noordhollands Dagblad, ex-wethouder Ruimtelijke Ordening Jan-Piet Beers (VVD). Dit liet de heer Beers optekenen nadat hij was opgestapt als wethouder vanwege teveel ''hoofdpijndossiers''. Het dossier van Klaver Koe werd in de opsomming van dossiers (bewust?) niet genoemd.

"No farmers, no food"
2009-06-03 In het gemeentehuis van Niedorp was er een informatie avond over schaalvergroting in Noord-Holland.
Cor Klaver had aan de griffier gevraag om het laatste woord te mogen hebben en schreewde deze tekst door de zaal. Wij zijn het met deze propaganda geheel eens, echter met de kantekening dat er achter het woord farmers een S staat, dit is dus meervoud! Als de plannen van Klaver zich doorzetten is er straks nog maar 1 farmer in Niedorp, en de andere farmers? Inderdaad, no food...

"Vanwege een huwelijksreis van de behandelend ambtenaar zijn er termijnen overschreden."
2009-09-12 Noordhollands Dagblad, wethouder Bijlstra (VVD) probeert een reden te vinden waarom op een zitting bij de hoorcommissie Bezwaar en Beroep van 24 februari 2009 nog geen reactie is gegeven. Blijkbaar is het bureauhoofd VROM ruim een half jaar op huwelijksreis geweest. De termijn om mensen te informeren is 6 weken, dit kan, na overleg met de betrokkenen, verlengd worden met 4 weken. Dit alles is niet gebeurd en er wordt wederom om de waarheid heen gedraaid. Na diverse pogingen om aan deze uitspraak te komen mochten we deze toch nog op de dag voor Kerst ontvangen (op 24 december 2009).

"Staat mijn handtekening eronder?"
2009-09-25 Antwoord van wethouder Bijlstra op kritische vragen over teksten van bouwplan Klaver Koe die onder zijn naam zijn geschreven (met handtekening).

"Wethouder Bijlstra heeft me warm gemaakt voor dit plan."
2009-11-26 Uitspraak van gedeputeerde L.M. Driessen (VVD) ter beargumentatie voor het honoreren van het prealabele verzoek van Klaver Koe.
Toen er die avond werd besloten dit verzoek toch niet te honoreren wist ze niet hoe ze zich moest verontschuldigen tegenover de heer Klaver. Het was te genant voor woorden. Honderd maal ''Sorry'' en ''Het spijt me'' in 1 minuut.

"Ik ken veel van de Klavers al jaren. Je geeft ze een vinger en ze pakken je hele hand."
2010-07-02 Uitspraak van de handhaver van de milieudienst voorafgaande aan de rechtszitting bij de Raad van State in Haarlem.
Deze handhaver verving de heer Allard omdat deze naar een begravenis moest, hij nam ''daarom'' het hele dossier van hem over...
De handhaver vond de hele gang van zaken rond het plan Klaver Koe betreurenswaardig en zei toen ook dat je moet ''durven handhaven''...
Daar is ie wel van teruggekomen.


Later meer interessante uitspraken...


Maar... herinnert u zich deze nog?

Nadat de heer Klaver zijn bedrijf in 2008 via illegale bouw van 200 (volgens toenmalige vergunning) naar 399 melkkoeien had uitgebreid (dus via illegale bouw op naar een megastal) zou hij in de gemeenteraad van de gemeente Niedorp komen namens de VVD:

2008-10-29 Klaver, W.J. (John) benoemd tot lid van de raad van de gemeente Niedorp

Siem-Jan Schenk (voorzitter LTO Noord en raadslid VVD gemeente Niedorp) benoemd dit bedrijf later tot een voorbeeldbedrijf (bron: Noordhollands Dagblad Schagen).
Over deze illegale bouw, waarvan de heer Schenk al in een vroeg stadium op de hoogte was, rept de heer Schenk niet in de gemeenteraad van Niedorp.